2 responses to “Tillåtande arbetsklimat”

  1. Emma

    Sossar är så kultiverade.

  2. Robert

    Oväntat med klassförakt här!

Leave a Reply