One response to “Förfördelad förskola”

  1. Anna

    Exakt så här såg det ut på de förskolor jag har vik. på….Tragiskt! När personalen är så utarbetade att de inte längre orkar bry sig, då har det gått alldeles för långt!
    Det är vår framtida generation som blir lidande….

Leave a Reply