One response to “Stödundervisning”

  1. Ulf inte Kristersson

    Verkar som att talmannen också har svårt för det här med tal…

Leave a Reply