3 responses to “Politiskt våld”

  1. Lina Färm på Facebook

    Bubblan är så bra!

  2. Max Gustafson på Facebook

    Varför argumenteras det inte mer med våld? Ge de medverkande i SVT debatt var sin gatsten.

  3. Erik

    I verkligheten brukar våldet mest komma från ena hållet – med det är den andra sidan som kallas extremister i media…

Leave a Reply