One response to “Skattesubvensionerad vinst”

  1. Isak

    Helt ofattbart att nästan alla partier vill att skattebetalarna ska pröjsa flera miljarder varje år till ”välfärdsbolagen”.

Leave a Reply