One response to “Reducerat människovärde”

  1. Etelka Huber

    I det hårda samhällsklimatet säljs utöver äldre även barn,ungdomar, sjuka, arbetslösa mfl. ut som varor i ett evigt flöde av konsumtion. Att ha eller att vara, ställde sig författaren Eric Fromm frågan för många år sedan. Svaret är allt för tydligt sorgligt nog.

Leave a Reply