2 responses to “Högriskaktier”

  1. Miya

    Kort och koncist. Bra gjort Oskar Sandström! Ja, du också Max =)

  2. Emma

    Och Miljöpartiet fortsätter elda brun tysk kol. För miljöns skull.

Leave a Reply