One response to “Tid är pengar”

  1. David

    Den berömda additionsstressen och ett vanligt sätt att tänka om dagen, även om marginalnyttan troligtvis är minimal.

Leave a Reply