3 responses to “Vardagsstormar”

 1. Stefan Nyman

  Fast både antalet stormar per år och medelvindhastigheten per år visar en svagt sjunkande tendens (SMHI:s statistik för 1901-2010)
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/blaser-det-mer-nu-an-forr-1.17140

 2. J

  Det stämmer nog Stefan. Men vi får inte glömma bort att vi nu för tiden upplever verkligheten till stor de genom massmedia, vilken präglas av sensationsjournalistik och repotage som närmst är besläktade med kriminalromanerna.

 3. Christina Robertson-Pearce

  I have missed this kind of cartoonist a lot. Thank God here he is at last in my part of the world

Leave a Reply