4 responses to “Investering för framtiden”

  1. Petter Karkea

    Tack för den här informationen. Har skrivit under. Vi talar gärna om hur vi ska rädda miljön genom att släppa ur lite luft ur däcken eller återvinna lite mera men den största skadan görs av några få företag. Att pensionspengar går dit i ett samhälle som påstår sig vilja rädda planeten är minst sagt hyckleri.

  2. Fredrik

    Borde inte AP fondernas investeringar strida å det grövsta mot regeringens mål om ett utsläppsfritt Sverige?

Leave a Reply