2 responses to “Malignt samhällsklimat”

  1. Ingemar Lindahl

    Någon enstaka gång blir i-landsångesten för svår av verkliga skäl.

  2. Franz

    Mer passande hade varit att SD ”metastaser” växer i lungan pga ett omfattande intag av sjuklöver cigaretter. Hade övriga partier kunnat diskutera integration & invandring på ett nyktert sätt, hade knappt SD existerat idag.

Leave a Reply to Ingemar Lindahl Click here to cancel reply.