3 responses to “Malignt samhällsklimat”

  1. Ingemar Lindahl

    Någon enstaka gång blir i-landsångesten för svår av verkliga skäl.

  2. Franz

    Mer passande hade varit att SD ”metastaser” växer i lungan pga ett omfattande intag av sjuklöver cigaretter. Hade övriga partier kunnat diskutera integration & invandring på ett nyktert sätt, hade knappt SD existerat idag.

  3. Molly marine

    Nu har vi en regelrätt rasistregim i regeringen. Börjar bli dags att önska att de 80% som inte röstade på SD skulle emigrera ur landet. men intelligentian i första ledet. Sedan så får vi se hur länge detta landet existerar.

Leave a Reply