One response to “Återtåget – för oss som har tröttnat på moderaterna”

  1. skvitt

    Mycket träffande!

Leave a Reply