One response to “Hålet efter S”

  1. Isak

    S borde tagit makten med L och KD och varit betydligt tuffare mot dem. De skulle kunna erbjuda L 100% inflytande över jämställdhets- och grundskolepolitiken samt KD 100% inflytande över alkohol-, familje- och äldrepolitiken, men samtidigt säga absolut nej till försämringar på arbets- och bostadsmarknaden samt att S ska få 100% inflytande över sjukvårdspolitiken. De borde inte stängt ute V från förhandlingarna eftersom V, till skillnad från SD, gjort upp med sin historia. Det som gör mig mest oroad är detta:
    1 Vinstjakten i välfärden kommer fortsätta helt okontrollerat och vinsterna öka, vilket innebär exempelvis lönesänkningar för undersköterskor och mer vårdcentraler i de områden för folk är som mest friska
    2 Det kommer bli stora skattesänkningar för höginkomsttagare trots att höginkomsttagare bör betala betydligt mer än låg- och medelinkomsttagare
    3 Hyrorna kommer chockhöjas i nyproduktion

Leave a Reply