One response to “Bisarr bostadspolitik”

  1. Ali Rabiei

    Som om att det är lättare att vara hyresgäst än att köpa! Kanske för dig men inte om du heter Ali 😉 Däremot man kan lätt få ett bolån från nån bank för att köpa ett litet hus mitt i ingenstans!

    Hyresvärden godkänner inte inkomst från försörjningsstöd, bostadsbidrag, aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning och inte heller kontantutbetald lön. Föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning där ingen anställning finns att gå tillbaka till godkänns inte. Hyresvärden godtar inte borgen, kapital eller hyresdeposition. Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt.

Leave a Reply