2 responses to “Flyktig relation”

  1. Bertil Karlsson

    Eu är ju inget fredsprojekt. det började ju somm kol och stålunionen. Ren bussines.

  2. Dick Andersson

    Om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG):

    ”Det primära syftet med gemenskapen var att neutralisera konflikten om de fransk-tyska gränsområdena”

Leave a Reply