One response to “Flyktig relation”

  1. Bertil Karlsson

    Eu är ju inget fredsprojekt. det började ju somm kol och stålunionen. Ren bussines.

Leave a Reply