One response to “Politik på djupt vatten”

  1. Fredrik Ohnesorge

    EU´s fiskepolitik är i mångt och mycket ganska imbecill när man stödköper för att bibehålla priser på en hög nivå samtidigt som tonvis med råvaror går till destruktion. Helt sanslöst. Vad hände med utbud och efterfråga?? Adam Smith hade sannolikt vänt sig i sin grav 😉

Leave a Reply