2 responses to “Naturens hat mot människan”

  1. Petter Karkea

    Även fast jag håller med i sak så måste vi komma ihåg att för många av oss på landsbygden finns det inget alternativ till bilen. Bränsleskatten är en regressiv skatt som i störst utsträckning straffar de som inte har något annat val. Sänkt bränsleskatt men höjda krav på företag och fokus på att hitta bättre lösningar skulle gynna arbetar- och medelklassen samt planeten.

  2. Michel

    Engagera dig i partiet Vändpunkt de har bra lösningar för just dig.

Leave a Reply