3 responses to “Havsströmmar”

  1. Möller

    Valar är inte fiskar.

  2. Anders

    Ändra till ”arter” istället så blir det bättre.

Leave a Reply