One response to “Hårdare straff”

  1. Petter Karkea

    Det här är det Adam Smith syftade på när han skrev i Wealth of Nations om uppdelning av arbete. All glädje i skapandet tas från arbetaren och denne dummas ner för att passivt stå och jobba med samma moment tills pension. En stor del av befolkningen har blivit passiviserade och hamnat utanför den politiska sfären där dom bara matas med åsikter och reagerar med känslor istället för förnuft.

Leave a Reply