2 responses to “Livsuppehållande skattelättnad”

  1. Christian Kultmaster Malmqvist på Facebook

    Suverän!

  2. per österberg

    Tyvärr helt riktigt……..

Leave a Reply