One response to “Avreglerad järnväg”

  1. Tommy Palmgren

    I grunden har det sin rot i ett absurt tänkande.. att kollektivt ägt skulle hota äganderätten..
    Vissa resurser mår bäst av att skötas gemensamt och att vi månar om det som gör minst skada och ändå fungerar för allas bästa.. stamnätet är ett sådant gemensamt intresse. Grundläggande järnväg och driften av tågen missköttes också tidigare, argumenten var att det är billigare att frakta på asfaltsvägar.. När oljan blir dyrare och svårare att få tag på faller det argumentet.. Viss biltrafik kommer trots det att behövas över en längre tid..
    Järnvägen ska rustas medan resurserna finns i en jämn och fin påfyllning så blir det inte så stora omställningskostnader och problem..

Leave a Reply