2 responses to “På andra sidan klimatstängslet”

  1. Kim

    Detta är någonting som stör mig, att I-länder sällan känner av det de gör mot naturen eller i alla fall inte på en lång stund. Hade vi gjort det så hade vi sett en förändring mycket snabbare.

    Du visar alltid världen som den är Max, respekt skall du ha, mer personer behöver ha samma tankebana, annars kommer det aldrig förändringar.

Leave a Reply