8 responses to “Party med Tillväxtverket”

 1. Gert

  Fullträff! ;·)

 2. Miya

  Klockren!

 3. Jan Danielsson

  Känns lite som en orättfärdig spark på smalbenet på ’tillväxtvärket’. Vissa raljerar över deras interna personalpolitik, och kursverksamheten, som ju syftar till personalens förkovrande … jag behöver inte ramsa upp exempel .. Så sluta nu upp med att klanka ner på Tillväxtvärket ! – Oavsett kommer Annie Lööv att reda ut sakerna !

  1. Gynteri

   Ehuru vore det mer orättfärdigt att ej på Tillväxtverket klanka.

 4. Leif Larsson

  Tycker allt att DNs granskning är högsta grad befogad och dess resultat bör genast föranleda att Riksrevisionsverket genast genomför en granskning av samtliga myndigheter och kanske viktigt att rikddagens revisorer granskar departementen. Hur följer myndighetet reglet kring inyern representation å i samband med personalfester å sk utbildningsaktiviter.

 5. Anders Carlsson

  Jan Danielsson: ”Orättfärdig”?
  ”deras interna personalpolitik, och kursverksamheten, som ju syftar till personalens förkovrande …” Herregud, om alla företag, institutioner och organisationer i Sverige skulle ha så mycket personalförkovran så skulle det inte bli något gjort i Sverige! Jag antar att du menar att de regler som finns för representation inte ska följas? Och att den representation som de flesta av ovanstående uppräknade faktiskt håller sig till är för torftig, det ska ju vara utsvävningar en masse eller hur! Skämt åsido, om en privatföretagare anser att han har råd att av företagets medel bekosta så många och så dyra ”utvecklingstillfällen! så må det vara dennes ensak, så länge han följer skattereglerna, men här rör det sig om ett statligt verk som bekostas helt av skattemedel. De ärt där för att göra ett jobb precis som vi andra, inte för att leva livets glada överflödsdagar på vår bekostnad! Rimliga utbildningsinsatser och någon enstaka representation ingår i verksamheten, men ofta återkommande fester på bättre hotellanläggningar gör det banne mig inte. Men om du tycker det är ok, varför begär du inte att få betala notorna från detta slöseri med skattemedel, så slipper vi övriga?

Leave a Reply